Co to jest kod UPC? Uniwersalny Kod Produktu (2024)

Kod UPC, czyli uniwersalny kod produktu, jest kluczowym narzędziem dla wielu sprzedawców detalicznych i firm e-commerce. Coś więcej niż zwykły elementformation, kody te mogą pomóc w zwiększeniu wydajności i rentowności Twojej firmy, pomagając w śledzeniu produktów, zapasów i nie tylko.

Używane prawidłowo, UPC mogą skrócić czas realizacji transakcji, prowadząc do lepszej obsługi klientów i ułatwić to zadanie realizować zamówienia, a nawet pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu zapasów. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o kodzie kreskowym UPC i jego funkcji.

Co to jest kod UPC? Definicja UPC

Termin „UPC” oznacza uniwersalny kod produktu. Zasadniczo UPC to kod kreskowy, specjalistyczny kod wizualny połączony z 12-cyfrowym numerem, znajdujący się na opakowaniach większości produktów. UPC to możliwe do zeskanowania symbole zawierające cenne dane o przedmiocie lub produkcie.

Często zapewniają wgląd w cenę produktu i cechy produktu, takie jak nazwa marki lub producenta, nazwa produktu, rozmiar i kolor. Choć firmy mogą na ogół odwoływać się do możliwej do zeskanowania części kodu UPC, gdy wspominają o „Uniwersalnym kodzie produktu”, 12-cyfrowy numer znajdujący się pod spodem nazywany jest Globalnym Numerem Jednostki Handlowej (GTIN).

W 12-cyfrowym numerze GTIN pierwsze 6 cyfr identyfikuje producenta produktu, natomiast pozostałe cyfry umożliwiają wgląd w charakterystykę produktu. Kolejne pięć cyfr w ciągu jest przypisanych do konkretnego numeru. Każda pozycja w portfelu firmy otrzyma swój własny, odrębny numer. Ostatnią cyfrą kodu GTIN jest cyfra kontrolna. Zasadniczo weryfikuje kod dla skanerów.

Każda odmiana produktu w portfolio firmy wymaga własnego, unikalnego UPC. Nawet jeśli produkt ma te same podstawowe cechy, ale jest dostępny w różnych rozmiarach i kolorach, może potrzebować własnego UPC.

Różne typy kodów UPC

Warto zauważyć, że istnieje kilka różnych typów „UPC”, które pojawiają się w przestrzeni detalicznej i e-commerce. Najpopularniejszym jest UPC-A, który jest przeznaczony dla produktów sprzedawanych z wykorzystaniem technologii punktów sprzedaży detalicznej. UPC-A to możliwe do zeskanowania kody kreskowe, które pojawiają się na praktycznie każdym produkcie, który znajdziesz w sklepie stacjonarnym lub supermarkecie. Inne popularne UPC obejmują:

  • Kody kreskowe ITF-14: Są to kody kreskowe używane zwykle w przypadku pudeł, materiałów eksploatacyjnych i innych obiektów, takich jak palety używane w centrach dystrybucyjnych i magazynach. Pomagają użytkownikom identyfikować kartony, skrzynki i palety zawierające wiele przedmiotów.
  • Kody QR: Bardziej nowoczesna wersja kodu UPC, kody QR, to dwuwymiarowe wzory, które łączą użytkowników z Internetemformato produkcie. Kody te są używane zarówno wewnętrznie przez pracowników sklepu, jak i przez konsumentów.
  • Kody kreskowe GS1: Te kody kreskowe są przeznaczone specjalnie do produktów, świeżych produktów i kuponów. Zawierają więcej wformatniż przeciętny kod UPC, podkreślając daty ważności i datę przydatności do spożycia.
  • Kody GS1-128: Te kody kreskowe często łączą numer GTIN z innym kodem wizualnym, który ma być dostarczonyformato produkcie. Wformation może obejmować wszystko, od cech produktu po daty ważności.

W jaki sposób firmy uzyskują kod UTC?

Uzyskanie UPC jest stosunkowo proste, ale może zająć trochę czasu. Aby uzyskać kod do wykorzystania z dowolnym produktem, firma musi najpierw określić, ile konkretnych kodów kreskowych potrzebuje dla każdego produktu i każdej odmiany tego produktu. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszulę dostępną w 3 kolorach i 3 rozmiarach, potrzebujesz 9 kodów kreskowych.

Reklama ⓘ

Następnie musisz wybrać, gdzie chcesz uzyskać UPC. Najłatwiejszą opcją jest złożenie wniosku o członkostwo w organizacji GS1. Firmy mogą kupić UPC od GS1 lub wybrać inną firmę do utworzenia kodów. Warto jednak dokładnie sprawdzić, które kody UPC są akceptowane na platformach, na których planujesz używać swoich produktów.

Za kod należy uiścić opłatę, która może się różnić w zależności od dostawcy i liczby potrzebnych kodów kreskowych. Regularne odnawianie kodu może wymagać zapłaty. Wreszcie, gdy już kupisz kody, zazwyczaj możesz je pobrać i wydrukować na opakowaniach, naklejkach i pudełkach swoich produktów.

Dlaczego UPC są ważne?

Używane prawidłowo, UPC mogą przynieść wiele korzyści zarówno firmom, jak i konsumentom. Ułatwiają pracownikom korzystającym ze skanera natychmiastową identyfikację produktu i związanej z nim ceny, co wpływa na poprawę szybkości i efektywności procesu realizacji transakcji.

Uniwersalne kody produktów ułatwiają także dokładne śledzenie zapasów, zamiast polegać na ręcznym liczeniu. Dzięki temu znacznie łatwiej jest monitorować poziom zapasów i określać, kiedy potrzeba więcej zapasów w magazynach lub na półkach detalicznych.

Ponadto, gdy wystąpi problem z produktem i należy go wycofać lub powiadomić klientów, UPC umożliwiają śledzenie każdego produktu, którego dotyczy problem, na każdym etapie produkcji, dystrybucji i dotarcia do domów klientów.

Często zadawane pytania dotyczące uniwersalnego kodu produktu

Jakie jest znaczenie słowa „UPC”?

UPC oznacza uniwersalny kod produktu, będący kombinacją możliwego do zeskanowania symbolu i 12-cyfrowego numeru wydrukowanego na papierzediviprodukty podwójne sprzedawane online i w sklepach. Służy do śledzenia i identyfikowania produktów podczas ich sprzedaży, dystrybucji i wysyłki do klientów na całym świecie.

Co to jest UPC na Amazon?

Wiele rynków internetowych, w tym Amazon, wykorzystuje uniwersalne kody produktów do zarządzania zapasami, magazynowaniem i procesami wysyłki. Kody UPC są używane przez Amazon do identyfikacji i śledzenia produktów wysyłanych do klientów. Czasami mogą być również wykorzystywane do porównań cen przez firmy poszukujące wglądu w średnią cenę produktu.

Jak korzystać z Uniwersalnego Kodu Produktu?

Dla sprzedawców detalicznych korzystanie z UPC jest tak proste, jak złożenie wniosku o kod z renomowanym adresem vendlub i nakładanie go na swoje produkty za pomocą naklejek lub technik drukowania opakowań. Konsumenci mogą również korzystać z UPC podczas zakupów. Na przykład kasy samoobsługowe umożliwiają użytkownikom skanowanie kodów znajdujących się na produktach w celu obliczenia całkowitej kwoty rachunku.

Gdzie można znaleźć Uniwersalny Kod Produktu?

UPC zwykle można znaleźć na etykietach i opakowaniach produktów. Można je wydrukować w dowolnym miejscu produktu, od dedykowanej etykiety lub metki po spód lub opakowanie produktu.

TweetnijUdostępnij na FacebookuPrześlij na redditaDodanie bufferZapisz w kieszeniPodziel się na LinkedInE-mail

Co to jest kod UPC? Uniwersalny Kod Produktu (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6380

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.